INFORMACJA DOT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych jest Zefir UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem syg. akt. WR.VI NS-REJ.KRS/36204/20/255 nr KRS: 0000867715

2. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz do czasu cofnięcia zgody. 

3. Celem przetwarzania danych są cele marketingowe, w tym przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych. Może również wnieść skargę do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO. Swoje prawa możesz egzekwować pisemnie na adres Administratora lub elektronicznie przy pomocy e-maila: biuro@zefirutv.pl.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych – do realizacji tych celów oraz przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 

7. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, nie jest wymogiem prawnym i osoba, której dane dotyczą może odmówić wyrażenia zgody. Brak zgody będzie oznaczał niemożliwość umieszczenia na liście mailingowej i otrzymywania treści marketingowych. 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wykonujące na rzecz Administratora wysyłkę newsletterów, mailingów lub autoresponderów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.